Utbildningspraktik som Produktionstekniker på Sveriges Radio

Sista ansökan

2022-01-31

Är du en pedagogisk ljudtekniker som gillar radio?
Sveriges Radio erbjuder praktik på flera orter runt om i Sverige, för studenter som går utbildning inom produktions- eller ljudteknik, under vintern och våren 2022. Som praktikant får du möjlighet att få erfarenhet av vår verksamhet och de arbetsuppgifter som yrkesrollen innefattar. Under din praktikperiod handleds du av våra erfarna produktionstekniker.

En produktionstekniker har ansvar för att:
• Planera, organisera och genomföra produktioner tillsammans med de redaktionella medarbetarna, både studioproduktion och OB-produktion.
• Återkoppla och coacha redaktionen i ljudkvalitet, ljudupplevelse och hörbarhet.
• Planera, organisera och genomföra handledning i Sveriges Radios produktionsverktyg och produktionsmetoder dvs produktionshandledning.

I produktionsteknikerns uppdrag kan även ingå att hjälpa andra enheter inom Sveriges Radio med samordning av ärenden gällande fastighet, fordon, viss teknisk service samt support. Innehållet i arbetsuppgifterna som du får ta del av, kan variera beroende på vilken ort du söker till.

Är du ansvarstagande, lösningsfokuserad och vill sätta ljudet i fokus?
I rollen som produktionstekniker på Sveriges Radio blir du en av verksamhetens nyckelpersoner med fokus på ljudteknik och ljudkvalitet på redaktionerna. Det är viktigt att du har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Eftersom en stor del av arbetet utförs tillsammans med andra krävs det att du har en god samarbetsförmåga och är bra på att kommunicera i både tal och skrift, så att ni tillsammans löser uppgifterna på bästa sätt.
Vi tycker att det är viktigt att Sveriges Radio speglar samhället och ser därför det som meriterande om du kan bidra med nya perspektiv utifrån bakgrund och nätverk.

På grund av rådande pandemi kan produktion och förhållningsregler på Sveriges Radio vara förändrade. De tänkta förutsättningarna för utbildningspraktiken kan på grund av dessa omständigheter komma att ändras med kort varsel.

Ansökan och kontaktuppgifter
I din ansökan vill vi att du uppger den ort/de orter som du söker till. (Exempel. Alternativ 1: Göteborg; alternativ 2: Uddevalla; alternativ 3: Stockholm). Tillsättning sker kontinuerligt under ansökningsperioden, det är därför viktigt att ansöka så tidigt som möjligt. Vi vill dock ha din ansökan senast 2022-01-31.

Möjliga orter för utbildningspraktik:
• Luleå
• Umeå
• Falun
• Karlstad
• Uppsala
• Stockholm
• Norrköping
• Jönköping
• Kalmar
• Växjö
• Göteborg
• Borås
• Skövde
• Karlskrona

För frågor kring praktiktjänsterna kontakta produktionschefen på respektive ort:
Norr: Mikael Lindberg , mikael.lindberg@sr.se eller 090 – 17 17 23
Mitt: Bosse Råsäter, bosse.rasater@sr.se eller 023 – 77 77 41
Mälardalen: Anne Björkbom, anne.bjorkbom@sr.se eller 08 - 784 21 10
Väst: Stefan Elofsson, stefan.elofsson@sr.se eller 070 - 267 51 26
Öst: Niklas Kaldner,  niklas.kaldner@sr.se eller 0480 – 45 80 21
Syd: Fredrik Brofalk, fredrik.brofalk@sr.se eller 044 - 775 12 62
Radiohuset Stockholm:
Lisa Tham, lisa.tham@sr.se eller 070 - 088 06 20
Simon Rue Hallén, simon.rue@sr.se eller 070 - 453 30 00

Läs gärna mer om oss på vår hemsida, www.sverigesradio.se.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.